EHBO commissie

Op D.V. maandag 17 oktober is er een EHBO oefenavond o.l.v. Huib Dorst. Deze avond begint om 19:45 in één van de zalen van de kerk.

Over de EHBO/BHV commissie

Het is de verantwoordelijkheid van de EHBO/BHV commissie om de hulpverlening bij incidenten goed te regelen. Daarom zijn er door de commissie richtlijnen en instructies opgesteld hoe er gehandeld dient te worden bij mogelijke incidenten voor, tijdens of na een kerkdienst. Deze instructies vindt u terug achterin deze gids.
Tevens vinden er van tijd tot tijd oefenavonden en ontruimingsoefeningen in de kerk plaats.

Eerstvolgende diensten

  • zondag 25 februari 2018

    09:30 Leesdienst
    14:00 Leesdienst
    18:00 ds. D. W. Tuinier

Voor leden