Zaalverhuur

Voor zaalreserveringen neemt u contact op met koster D.M. Boone via 0113-501661.


Reglement voor het gebruik van de vergaderzalen van de Gereformeerde Gemeente te Waarde.

Artikel 1.
De kerkelijke vergaderingen, uitgaande van de kerkenraad, alsmede onder zijn toezicht staande verenigingen, hebben voorrang bij het gebruik van de zalen voor hun vergaderingen. De verenigingen dienen zich echter wel te houden aan de voor hen gestelde en afgesproken avonden en de voor hen gereserveerde zalen. Bij afwijking hiervan dient een schriftelijk verzoek te worden ingediend bij de kerkenraad, terwijl ook overleg met de koster en de beheerder dient plaats te vinden.

Artikel 2.
Aanvragen voor vergaderingen door andere verenigingen dienen schriftelijk te worden ingediend bij de kerkenraad. Indien de kerkenraad dit wenst, moet inzage worden verleend in de te behandelen agenda. De doelstellingen van deze verenigingen moeten gericht zijn op het dienen van politieke, maatschappelijke, sociale of pedagogische belangen, overeenkomstig Gods Woord en de Drie Formulieren van Enigheid.

Artikel 3.
Tegen betaling van een vergoeding zal een (vergader)zaal ter beschikking worden gesteld en wel voor de volgende doeleinden: verjaardagen, familiebijeenkomsten, recepties bij jubilea en herdenkingen. Hierop zijn de voorwaarden genoemd in bijlage 1 van kracht. Voor het gebruik van een (vergader)zaal ten behoeve van rouwdiensten zijn de voorwaarden genoemd in bijlage 2 van kracht.
Het gebruik van de zaal voor, tijdens of na een rouwdienst van (doop)leden van de Gereformeerde Gemeente te Waarde is kosteloos.

Artikel 4.
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de kerken-raad.

Artikel 5.
Wijzigingen of aanvullingen in dit reglement mogen en kunnen alleen bij besluit door de kerkenraad worden aangebracht.
 
Bijlage 1, behorend bij artikel 3 van het reglement

Voorwaarden:

 1. De gebruiker is gehouden de zaal en de inventaris met zorg te gebruiken en na afloop in ordelijke staat over te dragen aan de beheerder. Eventuele schade, ontstaan door toedoen van de gebruiker, zal moeten worden vergoed.
 2. Voor een goede gang van zaken is het noodzakelijk dat, bij gebruik van de zaal, keuken enz. tijdens genoemde samenkomsten en/of diensten, de beheerder of minstens één door hem aangewezen persoon, aanwezig zal zijn.
 3. De gebruiker dient de volgende vergoeding voor de door de kerkenraad ter be-schikking gestelde vergaderruimte voor zijn rekening te nemen: € 85,00 voor recepties enz. plus de geldende uurvergoeding voor de beheer-der, alsmede eventueel extra bedienend personeel. Ook uren voor opruimen dienen te worden vergoed.
 4. De beheerder en/of leden van de kerkenraad hebben te allen tijde het recht de vergaderzaal te betreden.
 5. De gebruiker en genodigde(n) zijn verplicht zich van alle gedragingen te onthouden die strijden met de regel van Gods Woord en de dienovereenkomstige christelijke levensstijl van onze gemeente.
 6. Voor recepties wordt de zaal beschikbaar gesteld van 14.00 uur tot 23.00 uur (zaterdag tot 20.30 uur). Voor het geval dat vergaderingen, onder artikel 1 van het reglement zaalgebruik genoemd, in de avond worden gehouden, zal de zaal ontruimd moeten zijn om 18.30 uur. Verenigingen die niet vallen onder de in artikel 1 genoemde, dienen een huurprijs te betalen van € 85,00 per avond, tenzij hiervoor door de kerkenraad ontheffing is verleend resp. de huur door de kerk wordt betaald. Voor zover in deze vergaderingen van de diensten van de beheerder gebruik wordt gemaakt, dient de beheerdervergoeding te worden betaald volgens het vastgestelde tarief.

Bijlage 2, behorend bij artikel 3 van het reglement

Voorwaarden:

 1. De kerkenraad beslist of zij bereid is medewerking te verlenen aan een verzoek tot gebruik van de zaal i.v.m. een rouwdienst en begrafenis van niet-(doop)leden van de Gereformeerde Gemeente te Waarde.
 2. De begrafenisondernemer en/of familie van de overledene plegen eerst overleg met de beheerder, i.v.m. eventuele andere diensten of bezetting van de zaal.
 3. De zaal zal niet beschikbaar worden gesteld indien de overledene wordt gecre-meerd.
 4. Op de dag van de rouwdienst mag over de zaal worden beschikt, gedurende de daarvoor benodigde tijd, en in overleg met de beheerder.
 5. Voor de goede gang van zaken is de beheerder bevoegd bepaalde aanwijzingen te geven, die moeten worden opgevolgd.
 6. De huurprijs van de vergaderzaal met keuken bedraagt € 85,00 plus de geldende uurvergoeding voor de beheerster, alsmede eventueel extra bedienend personeel. Ook uren voor opruimen dienen te worden vergoed.

Berichten uitgelicht

 • Preekbesprekingen

  Helaas is de laatste preekbespreking begin december vorig jaar niet doorgegaan. Binnenkort staat er weer een gepland: 28 januari a.s. (19.45 – 20.35 uur) Als ik voor me zelf spreek, ik ervaar het als goed om op deze wijze de jongeren nog even te ontmoeten, na de preken op Gods dag. Daarom: jongeren vanaf 12 jaar: welkom. Ook jij als je nog nooit eerder bent geweest. Probeert het eens! Natuurlijk: de ene keer spreekt het je meer aan als de andere. Dat ligt aan het onderwerp of thema of…het...

  Lees meer...

 • Voor het nieuwe jaar…

  Kracht bezit ik niet om mij zelf te bekeren; kracht vind ik niet om Gods gebod te bewaren, hoe graag ik dat ook begeer en hoezeer ik er ook mijn best voor doe. Kracht vind ik niet om mij tot God te wenden; kracht heb ik niet om ook maar een enkele zucht te slaken; kracht vind ik niet om ook maar een enkele zonde, een kleine zonde, zwak als een spinnenweb, als een verteerde draad, in stukken te breken…Kracht vind ik niet om mij tegen de wereld en haar smaad te verzetten! Zo is het echter juist...

  Lees meer...

 • Afsluiting herdenkingsjaar

  We sluiten het reformatiejaar 2017 af met nog enkele uitspraken van Luther, die mij raken: 1.Wilt u niet in het net van de boze gevangen worden, houdt u dan aan het Woord van God. Kruip daarin en blijf daarin zoals een haas in zijn hol. Verlaat u dit hol en geeft u acht op het gezwets van mensen, dan zal de grote vijand u gewis misleiden en doen vallen. 2.Alle prediking en leer die niet Jezus Christus tot inhoud heeft en Hem voor ogen stelt, is geen dagelijks brood en dagelijkse voeding voor...

  Lees meer...

 • Kinderkerstmorgen

  Op 2e Kerstmorgen (26 december 2017) zal een kinderkerstmorgen gehouden worden in de ADULLAMKERK te Waarde. De aanvang is 9.30 uur. We hopen veel samen te zingen en te luisteren naar muziek en declamatie. Organist André Harthoorn zal de samenzang begeleiden. Dhr. C. Walhout vertelt weer een vrij kerstverhaal. Voor alle kinderen is er na afloop weer een verrassing. We houden collectes voor ‘Gifts of Love’ (Woord en Daad) en voor de onkosten. 

  Lees meer...

 • Actie jeugdbond

  Beste gemeenteleden, Namens de JV's van onze gemeente vragen wij uw aandacht voor de actie van de Jeugdbond. Deze heeft dit jaar als thema: geloofwaardig onderwijs. De Jeugdwerkactie ‘Geloofwaardig onderwijs’ gaat over de hoopgevende kracht van Bijbels onderwijs in Nigeria, Pakistan en India. In de bijgevoegde folder vindt u hier meer informatie over. Op de achterkant van de folder staan boeken die u kunt bestellen t.b.v. de actie. Houdt u het Kerkelijk Nieuws in de gaten voor verder actie's...

  Lees meer...

 • Vrouwenvereniging ‘Rhodé’

  Op D.V. dinsdag 19 december hopen wij de jaarlijkse kerstmiddag met de ouderen te houden. Er zijn al wat aanmeldingen binnen, vergeet u niet om zich op te geven voor 12  december bij Cobie (502603) of  Betsie (381316). Deze middag begint om 16.00 uur, wij hopen er velen te mogen ontmoeten.

  Lees meer...

Eerstvolgende diensten

 • donderdag 25 januari 2018

  19:30 ds. L. Blok Zendingsdienst

Voor leden

Nieuws Activiteitencommissie

 • Oliebollenactie en mini-winter-fair.

  We hopen zaterdag 30 december oliebollen te bakken in de loods van Martin en Annelies Goud, Nolleweg 1a. Die ochtend willen we vroeg  beginnen, zodat u vanaf 9 uur de oliebollen en/of appelbeignets op kan halen. Drink gezellig een bakje  koffie, thee of warme chocolademelk en proef alvast van de lekkernijen.  Of neem een kop erwtensoep, ook altijd lekker in de winter. De kinderen kunnen ondertussen grabbelen, marshmallows warmen of een pindaketting rijgen. Kijk ook even rond bij de kraampjes of...

  Lees meer...

 • Kerstzang in de Adullamkerk

  In ons kerkgebouw zal D.V. zaterdag 23 december de traditionele Kerstzangavond gehouden worden. Medewerking aan deze avond wordt  verleend door  het Chr. Samengesteld Mannenkoor Zeeland onder leiding van dirigent Ron van Ommen. Het beloofd een zeer gevarieerd programma te worden,  waar naast koorzang ook veel ruimte is voor samenzang, die op het orgel begeleid wordt door de organist Martin Weststrate. De avond begint om 19.30 uur en er wordt gecollecteerd t.b.v. ons bouwfonds. Een ieder van...

  Lees meer...

 • Oliebollenactie

  Zaterdag 30 december hopen we weer oliebollen te bakken.  Deze morgen willen we uitbreiden naar  een mini winterfair. Volgende keer hopen we meer te kunnen vertellen en zit er bij het Kerkelijk Nieuws ook een flyer met antwoordenstrookje voor de oliebollen.

  Lees meer...

 • Maken winterkrans op D.V 12 december

  Kom gezellig een avondje met elkaar een krans maken, voor aan uw deur of voor op tafel. Opgeven kan via \n Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of via het invullen van het antwoordstrookje op de flyer. De avond begint om 20.00 in de zaal van de kerk, kosten 15 euro pp. De opbrengst is voor het bouwfonds. Vergeet niet uw snoeischaar, scherp mesje en evt. eigen decoratie mee te nemen! neem gerust iemand mee.

  Lees meer...