Nieuwsberichten "Uit der kinderen mond"

Jeugdkoor ‘Uit der kinderen mond’

De eerste repetitieavond in het nieuwe jaar is op dinsdag 9 januari. Zit je in groep 3 en wil je graag komen zingen? Dan ben je 9 januari van harte welkom!

Jeugdkoor ‘Uit der kinderen mond’

Dinsdag 19 december hopen we te zingen tijdens de kerstavond van de vrouwenvereniging met de ouderen uit de gemeente. Deze avond begint om 19.00 uur en duurt tot ongeveer 20.00 uur. Alle belangstellenden zijn van harte welkom!

We verwachten de kinderen van het jeugdkoor deze avond om 18.50 uur in de kerk.

In de kerstvakantie is het geen koor. De eerste repetitieavond in het nieuwe jaar is op dinsdag 9 januari. Zit je in groep 3 en wil je graag komen zingen? Dan ben je 9 januari van harte welkom!

Jeugdkoor ‘Uit der kinderen mond’

We repeteren elke dinsdagavond van 19.00 – 19.45 uur in de kerkzaal.

Iedereen van 7 jaar en ouder is van harte welkom!

 

Jeugdkoor ‘Uit der kinderen mond’

We repeteren elke dinsdag, van 19.00 uur tot 19.45 uur in de zaal van de kerk. Iedereen van 7 jaar en ouder is van harte welkom! 

Dinsdag 10 oktober kan de contributie (€9 euro per lid) weer betaald worden.

Het is ook mogelijk om het over te maken naar NL44 RABO 0334 0317 61 t.n.v. jeugdkoor Ger. Gemeente Waarde. Alvast bedankt!

Jeugdkoor ‘Uit der kinderen mond’

We repeteren elke dinsdag, van 19.00 uur tot 19.45 uur in de zaal van de kerk. Iedereen van 7 jaar en ouder is van harte welkom!

Over het jeugdkoor

Het jeugdkoor "Uit der kinderen mond" repeteert iedere dinsdagavond van 19.00 - 19.45 uur (behalve in de schoolvakanties).

Kinderen krijgen na hun zevende verjaardag bericht wanneer ze lid kunnen worden. Kinderen die ouder zijn en ook lid willen worden kunnen contact opnemen met de secretaresse.

Doel: oefenen in het zingen en het gemeente-zijn mede bevorderen.

Eerstvolgende diensten

  • donderdag 25 januari 2018

    19:30 ds. L. Blok Zendingsdienst

Voor leden