Nieuwsberichten "Uit der kinderen mond"

Jeugdkoor ‘Uit der kinderen mond’

We repeteren elke dinsdag, van 19.00 uur tot 19.45 uur in de zaal van de kerk. Iedereen van 7 jaar en ouder is van harte welkom! 

Dinsdag 10 oktober kan de contributie (€9 euro per lid) weer betaald worden.

Het is ook mogelijk om het over te maken naar NL44 RABO 0334 0317 61 t.n.v. jeugdkoor Ger. Gemeente Waarde. Alvast bedankt!

Over het jeugdkoor

Het jeugdkoor "Uit der kinderen mond" repeteert iedere dinsdagavond van 19.00 - 19.45 uur (behalve in de schoolvakanties).

Kinderen krijgen na hun zevende verjaardag bericht wanneer ze lid kunnen worden. Kinderen die ouder zijn en ook lid willen worden kunnen contact opnemen met de secretaresse.

Doel: oefenen in het zingen en het gemeente-zijn mede bevorderen.

Eerstvolgende diensten

  • zondag 29 april 2018

    09:30 ds. P. G. Heijkamp
    14:00 Leesdienst
    18:00 ds. P. G. Heijkamp

Voor leden