Nieuwsberichten "Uit der kinderen mond"

Jeugdkoor ‘Uit der kinderen mond’

In verband met de vakantie is het op 24 april en 1 mei geen koor. We verwachten jullie al-lemaal weer op 8 mei in de zaal. Dan hopen we weer goed te gaan oefenen voor de uitvoe-ring van 19 mei.

Over het jeugdkoor

Het jeugdkoor "Uit der kinderen mond" repeteert iedere dinsdagavond van 19.00 - 19.45 uur (behalve in de schoolvakanties).

Kinderen krijgen na hun zevende verjaardag bericht wanneer ze lid kunnen worden. Kinderen die ouder zijn en ook lid willen worden kunnen contact opnemen met de secretaresse.

Doel: oefenen in het zingen en het gemeente-zijn mede bevorderen.

Eerstvolgende diensten

  • zondag 27 mei 2018

    09:30 ds. D. W. Tuinier Leesdienst
    14:00 Leesdienst
    18:00 ds. D. W. Tuinier Leesdienst

Voor leden