Nieuwsberichten Vrouwenvereniging

12 april

Op D.V. 12 april hopen wij onze verenigingsavond te houden. Deze avond zullen de jaarverslagen gelezen worden en zal er bestuursverkiezingen zijn. Wij willen vriendelijk vragen of al onze leden aanwezig willen zijn.

Aanvang om 20:00 uur

De contributie kan weer betaald worden. Het is 20 euro en kan contant betaald worden of gestort op rekeningnummer: NL51 RABO 0333 6732 20 t.n.v. Vrouwenvereniging Rhodé te Waarde.

Op D.V. 10 mei hopen wij de jaarlijkse ouderenrit te houden. Het belooft weer een mooie rit te worden. Uitnodiging volgt!

 

 

 

Over de vrouwenvereniging

De vrouwenvereniging vergadert om de veertien dagen op woensdagavond van 20.00 tot 22.00 uur.

Doelstelling:

  • Het vervaardigen van goederen, waarvan de opbrengst, in overleg met de kerkenraad, bestemd is voor doeleinden der barmhartigheid.
  • Het verstevigen van de onderlinge band.

Eerstvolgende diensten

  • zondag 30 juli 2017

    09:30 Leesdienst
    14:00 Leesdienst
    18:30 kand. W. Mouw

Voor leden