Nieuwsberichten Vrouwenvereniging

Vrouwenvereniging “Rhodé"

Aan het begin van het nieuwe seizoen willen wij alle dames uit de gemeente van harte uitnodigen om naar onze vereniging te komen. De avonden hebben een ontspannen en bezinnend karakter, ook hebben wij een aantal keren per jaar een crea-avond, waarop een ieder zijn eigen creativiteit kwijt kan. Wij komen 1x in de 2 weken bij elkaar op woensdagavond. 

De eerste avond is op D.V. woensdag 6 september, de avond begint om 20:00 uur, vanaf 19:45 uur inloop met koffie. Deze avond hoopt Christine Vlastuin namens de Bonisa zending een presentatie te geven over het werk van de Bonisa. Wij zien uit naar uw/jouw komst!

Zet dinsdagmiddag 12 september vast in de agenda! Deze middag hopen wij met elkaar weg te gaan, verder bericht volgt nog!

 Er is een gift van 25 euro binnengekomen, waarvoor hartelijk dank!

 

Over de vrouwenvereniging

De vrouwenvereniging vergadert om de veertien dagen op woensdagavond van 20.00 tot 22.00 uur.

Doelstelling:

  • Het vervaardigen van goederen, waarvan de opbrengst, in overleg met de kerkenraad, bestemd is voor doeleinden der barmhartigheid.
  • Het verstevigen van de onderlinge band.

Eerstvolgende diensten

  • zondag 29 april 2018

    09:30 ds. P. G. Heijkamp
    14:00 Leesdienst
    18:00 ds. P. G. Heijkamp

Voor leden