Nieuwsberichten zangkoor "Praise the Lord"

Zangkoor ‘Praise the Lord’

Dinsdag 26 september hopen we weer te repeteren. 

We zijn bezig het oratorium: "Een Nieuw Begin" in te studeren.

Van harte welkom om de sfeer te proeven op ons koor en een avond mee te zingen.

Je kunt daarna beslissen of je (project) lid wordt.

Voor meer informatie: www.zangkoorpraisethelord.nl 

Voor alle informatie over het koor verwijzen wij u graag naar de eigen website: www.zangkoorpraisethelord.nl

Over het zangkoor

We repeteren om de veertien dagen op dinsdag van 20.00 tot 22.00 uur in de kerk. We willen graag een koor zijn voor de hele gemeente. Iedereen vanaf 16 jaar is welkom om eens een avond mee te zingen of luisteren. Zingen is iets leren, actief bezig zijn en ontspannen tegelijk.

De doelstellingen van het koor zijn:

  • Zingen tot eer van God, waartoe Paulus oproept in Efeze 5:18b en 19: 'maar wordt vervuld met den Geest; Sprekende onder elkander met psalmen, en lofzangen, en geestelijke liederen, zingende en psalmende den Heere in uw hart.'
  • Oefenen van zingen door het instuderen van de psalmen en gezangen.
  • Door het geven van uitvoeringen ook anderen laten delen in het gezang.

Het repertoire bestaat uit:
English psalms, psalters en hymns en Nederlandse psalmen en gezangen.

Agenda zangkoor

Voor leden

Nieuws Activiteitencommissie

  • Statiegeldflessen

    In juni ontvingen we € 187,40 voor de ingeleverde flessen en kratten.  Allen vriendelijk bedankt. Zaterdag 8 juli komt één van onze commissieleden weer door de straten en polders in en om Waarde om statiegeldflessen op te halen. We rijden niet allemaal dezelfde route, als u ze vóór 9 uur buiten zet, voorkomt u daarmee dat u ze een paar uur later weer naar binnen moet halen. 

    Lees meer...