Nieuwsberichten Vrouwenvereniging

Vrouwenvereniging ‘Rhodé’

Op D.V. woensdagavond 27 september hopen wij weer een verenigingsavond te houden.

Deze avond willen wij met elkaar stil staan bij het Leven van Maarten Luther.

Om 19:45 uur is er inloop met koffie en thee, de aanvang is om 20:00 uur.

Alle leden, ook nieuwe leden zijn van harte welkom!

 

Vrouwenvereniging ‘Rhodé’

Op dinsdagmiddag 12 september hopen wij met de vereniging een bezoek aan BOWA B.V. te brengen. Deze middag verzamelen wij om 13:45 uur aan de Weelweg 19 voor de BOWA.

Wij hopen op een gezellige middag met elkaar!

 

Vrouwenvereniging “Rhodé"

Aan het begin van het nieuwe seizoen willen wij alle dames uit de gemeente van harte uitnodigen om naar onze vereniging te komen. De avonden hebben een ontspannen en bezinnend karakter, ook hebben wij een aantal keren per jaar een crea-avond, waarop een ieder zijn eigen creativiteit kwijt kan. Wij komen 1x in de 2 weken bij elkaar op woensdagavond. 

De eerste avond is op D.V. woensdag 6 september, de avond begint om 20:00 uur, vanaf 19:45 uur inloop met koffie. Deze avond hoopt Christine Vlastuin namens de Bonisa zending een presentatie te geven over het werk van de Bonisa. Wij zien uit naar uw/jouw komst!

Zet dinsdagmiddag 12 september vast in de agenda! Deze middag hopen wij met elkaar weg te gaan, verder bericht volgt nog!

 Er is een gift van 25 euro binnengekomen, waarvoor hartelijk dank!

 

Over de vrouwenvereniging

De vrouwenvereniging vergadert om de veertien dagen op woensdagavond van 20.00 tot 22.00 uur.

Doelstelling:

  • Het vervaardigen van goederen, waarvan de opbrengst, in overleg met de kerkenraad, bestemd is voor doeleinden der barmhartigheid.
  • Het verstevigen van de onderlinge band.

Eerstvolgende diensten

  • zondag 1 oktober 2017

    09:30 ds. D. W. Tuinier Heilige Doop
    14:00 Leesdienst
    18:00 ds. D. W. Tuinier

Voor leden