Nieuwsberichten Vrouwenvereniging

Vrouwenvereniging ‘Rhodé’

Op D.V. dinsdag 19 december hopen wij de jaarlijkse kerstmiddag met de ouderen te houden. Er zijn al wat aanmeldingen binnen, vergeet u niet om zich op te geven voor 12  december bij Cobie (502603) of  Betsie (381316). Deze middag begint om 16.00 uur, wij hopen er velen te mogen ontmoeten.

verenigingsavond 25 oktober

Op D.V. woensdagavond 25 oktober hopen wij een crea-avond te houden. Deze avond zullen wij bezig zijn met de voorbereidingen voor de verkoping. Vanaf 19.45 uur is er inloop met koffie en thee. De avond begint om 20.00 uur. Wij hopen dat jullie er allemaal kunnen zijn!

Regiomorgen 24 oktober

Op D.V. dinsdagmorgen 24 oktober zijn wij als vereniging uitgenodigd voor de regiomorgen in Aagtekerke. Deze morgen hoopt ds. A. Verschuure te spreken over 'Lessen uit Zarfath'.

Deze morgen willen wij om half 9 bij de kerk vertrekken. Wij hopen op een mooie ochtend met elkaar!

Vrouwenvereniging ‘Rhodé’

Op D.V. woensdagavond 27 september hopen wij weer een verenigingsavond te houden.

Deze avond willen wij met elkaar stil staan bij het Leven van Maarten Luther.

Om 19:45 uur is er inloop met koffie en thee, de aanvang is om 20:00 uur.

Alle leden, ook nieuwe leden zijn van harte welkom!

 

Vrouwenvereniging ‘Rhodé’

Op dinsdagmiddag 12 september hopen wij met de vereniging een bezoek aan BOWA B.V. te brengen. Deze middag verzamelen wij om 13:45 uur aan de Weelweg 19 voor de BOWA.

Wij hopen op een gezellige middag met elkaar!

 

Vrouwenvereniging “Rhodé"

Aan het begin van het nieuwe seizoen willen wij alle dames uit de gemeente van harte uitnodigen om naar onze vereniging te komen. De avonden hebben een ontspannen en bezinnend karakter, ook hebben wij een aantal keren per jaar een crea-avond, waarop een ieder zijn eigen creativiteit kwijt kan. Wij komen 1x in de 2 weken bij elkaar op woensdagavond. 

De eerste avond is op D.V. woensdag 6 september, de avond begint om 20:00 uur, vanaf 19:45 uur inloop met koffie. Deze avond hoopt Christine Vlastuin namens de Bonisa zending een presentatie te geven over het werk van de Bonisa. Wij zien uit naar uw/jouw komst!

Zet dinsdagmiddag 12 september vast in de agenda! Deze middag hopen wij met elkaar weg te gaan, verder bericht volgt nog!

 Er is een gift van 25 euro binnengekomen, waarvoor hartelijk dank!

 

Over de vrouwenvereniging

De vrouwenvereniging vergadert om de veertien dagen op woensdagavond van 20.00 tot 22.00 uur.

Doelstelling:

  • Het vervaardigen van goederen, waarvan de opbrengst, in overleg met de kerkenraad, bestemd is voor doeleinden der barmhartigheid.
  • Het verstevigen van de onderlinge band.

Eerstvolgende diensten

  • donderdag 25 januari 2018

    19:30 ds. L. Blok Zendingsdienst

Voor leden