Lidmatenkring

De jonge lidmatenkring komt eens per maand samen van 20.00 uur tot 22.00 uur. Aan de hand van een Bijbelstudie wordt het thema of onderwerp in groepjes besproken en afgerond. Vervolgens worden er nog enkele psalmen of liederen uit de zangbundel van de jeugdbond gezongen.

Contactpersonen en leidinggevenden:
Ouderling F. J. Tollenaar
Ouderling C. van den Hoorn

[/timed-content-rule]