Rond de kerkdiensten

Kerkdiensten De kerkdiensten op zondag beginnen ‘s morgens om 9:30 uur, ‘s middags om 14.00 uur en ‘s avonds om 18.00 uur. Indien van deze tijdstippen afgeweken wordt, zal dit in het Kerkelijk Nieuws worden vermeld. Valt 1e Kerstdag niet op zondag, dan zijn er twee diensten veelal om 9.30 en 14.00 uur. Op 2e Kerstdag, 2e Paasdag en 2e Pinksterdag worden er geen diensten gehouden. Indien in de morgendienst het Heilig Avondmaal bediend wordt beginnen de middag- en avonddienst een halfuur later. Bid- en Dankdag De jaarlijkse Biddag wordt gehouden op de tweede woensdag in maart. Op de laatste woensdag in november wordt de jaarlijkse Dankdag gehouden. Zowel op de Biddag als op de Dankdag worden twee diensten belegd, ‘s morgens op 9.30 uur en ‘s avonds om 18.30 uur. Indien van deze tijdstippen afgeweken wordt, zal dit in het Kerkelijk Nieuws worden vermeld. Zitplaatsen De plaatsen zijn vrij, tenzij er het plaatje “gereserveerd” op staat. Tien minuten voor de aanvang van de  dienst zijn alle plaatsen vrij. Contactpersoon is diaken J.E. Niewenhuijse. Eenmaal per jaar wordt een collecte gehouden voor de zitplaatsen.