Zendingscommissie

De commissie heeft als doelen:

1. Het besef van en de bezinning op de zendingsopdracht van de kerk en het medeleven met het zendingswerk te bevorderen en gestalte te geven in de plaatselijke Gereformeerde Gemeente en de voorlichting ten behoeve hiervan zoveel mogelijk te stimuleren

2. Het inzamelen dan wel verkrijgen van geldelijke middelen t.b.v. de Zending der Gereformeerde Gemeenten.

Rekeningnummer Zendingscommissie:
NL23 RABO 0333 6193 07
t.n.v. Zendingscommissie Waarde