Onderhoudscommissie

De commissie werkt onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad en de financiële commissie. De commissie is verantwoordelijk voor het onderhoud aan de kerkgebouwen en de pastorie.