Vrouwenvereniging Rhodé

De vrouwenvereniging vergadert 1 keer in de drie weken op woensdagavond van 20.00 uur tot 22.00 uur.

De vrouwenvereniging heeft als doelstelling:
Bezinning en een onderlinge ontmoeting, het bezoeken van gemeenteleden en het steunen van diverse goede doelen.

Bankrekeningnummer:
NL51 RABO 0333 6732 20
t.n.v. Vrouwenvereniging Rhodé te Waarde.

Bestuur vrouwenvereniging:
Presidente: Jeannette den Butter-Kraaijeveld
Secretaresse: Betsie Sinke-van der Knijff
Penningmeester: Lian Nijsse-de Visser
Algemeen adjunct: Cobie Sinke-de Hamer