Vrouwenvereniging Rhodé

De vereniging vergadert 1 keer in de drie weken op woensdagavond van 20.00 uur tot 22.00 uur.
De vrouwenvereniging heeft als doelstelling:
Bezinning en een onderlinge ontmoeting, het bezoeken van gemeenteleden en het steunen van diverse goede doelen.
Bankrek.nr:
NL 51 RABO 0333 6732 20 t.n.v. vrouwenvereniging Rhodé te Waarde.
Bestuur:
Presidente: Jeannette den Butter-Kraaijeveld
Secretaresse: Betsie Sinke-van der Knijff
Penningmeester: Lian Nijsse-de Visser
Algemeen adjunct: Cobie Sinke-de Hamer