Zangkoor “Praise the Lord”

We repeteren om de veertien dagen op dinsdag van 20.00 tot 22.00 uur in de kerk. We willen graag een koor zijn voor de hele gemeente. Iedereen vanaf 16 jaar is welkom om eens een avond mee te zingen of luisteren. Zingen is iets leren, actief bezig zijn en ontspannen tegelijk. De doelstellingen van het koor zijn: Zingen tot eer van God, waartoe Paulus oproept in Efeze 5:18b en 19: ‘maar wordt vervuld met den Geest; Sprekende onder elkander met psalmen, en lofzangen, en geestelijke liederen, zingende en psalmende den Heere in uw hart.’ Oefenen van zingen door het instuderen van de psalmen en gezangen. Door het geven van uitvoeringen ook anderen laten delen in het gezang. Het repertoire bestaat uit: English psalms, psalters en hymns en Nederlandse psalmen en gezangen.

https://www.zangkoorpraisethelord.nl/