Activiteitencommissie

De activiteitencommissie werkt onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad en de financiële commissie. In overleg met de kerkenraad ontwikkelt en regelt de commissie activiteiten, waar de gemeenteleden zoveel mogelijk bij betrokken worden, met als doel fondswerving en financiële betrokkenheid ten bate van onze gemeente.